Legal Note SICA packaging & robotics

© Copyright
Alle rechten voorbehouden. Tekst, afbeeldingen, grafieken, geluid, animaties en video’s alsook de rangschikking ervan op de website van SICA packaging & robotics zijn beschermd door het auteursrecht en andere commerciële beschermingsrechten. De inhoud van deze websites mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. De website van SICA packaging & robotics bevat ook afbeeldingen die onderworpen zijn aan auteursrechten van derden.

Handelsmerken
Voor zover niet anders vermeld, zijn alle handelsmerken op de website van SICA packaging & robotics beschermd door het merkenrecht. Dit geldt in het bijzonder voor de handelsmerken, typeplaatjes, bedrijfslogo’s en emblemen van SICA packaging & robotics. De op onze sites gebruikte merken en vormgevingselementen zijn intellectueel eigendom van SICA packaging & robotics bv, Nederland.

Garantie
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan de juistheid of nauwkeurigheid van de opgenomen informatie niet worden gegarandeerd. Iedere aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, wordt uitgesloten, tenzij deze door SICA packaging & robotics opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt.

Licentie
Het intellectuele eigendom op de website van SICA packaging & robotics, zoals octrooien, merken en auteursrechten, is beschermd. Deze website verleent geen licentie voor het gebruik van intellectueel eigendom van de SICA packaging & robotics Group (SICA packaging & robotics) of van derden.

Privacyverklaring Groep SICA packaging & robotics
SICA packaging & robotics stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in haar producten en een bezoek brengt aan deze website, voor onze gedetailleerde privacy verklaring zie apart menu item

SICA packaging & robotics respecteert uw Privacy
De bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens is een belangrijk aandachtspunt waaraan wij tijdens onze bedrijfsprocessen bijzondere aandacht besteden. Persoonlijke gegevens die tijdens het bezoek aan onze websites worden verzameld, worden door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met onze privacyverklaring verwerkt. Gegevensbescherming en informatiebeveiliging maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

De SICA packaging & robotics website kan links bevatten naar andere websites die niet onder deze privacyverklaring vallen.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Zie onze privacyverklaring

Beveiliging
SICA packaging & robotics gebruikt veiligheidsmaatregelen om de gegevens die wij onder onze controle hebben te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegde personen of tegen onbevoegde openbaarmaking. Onze beveiligingsprocedures worden voortdurend verbeterd naarmate nieuwe technologie beschikbaar komt.

Vrijheid van keuze
Wij willen uw gegevens gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten en u, indien van toepassing, om uw mening vragen. Vanzelfsprekend is uw deelname aan dergelijke campagnes vrijwillig. Indien u niet akkoord gaat, kunt u ons dat te allen tijde laten weten, zodat wij het gebruik van uw gegevens dienovereenkomstig kunnen verbieden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de lokale website-diensten.

Contact
Voor informatie, nuttige suggesties, klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich wenden tot onze Chief Data Protection Officer. Mochten er ondanks onze inspanningen voor nauwkeurigheid en actualiteit gegevens onjuist zijn, dan zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.

SICA verpakking & robotica bv
Informatiebeveiliging en Privacy
Burg. Vostersstraat 44, 2377 XH OUDE-WETERING

Adobe®reader
Sommige pagina’s op de website van SICA packaging & robotics bevatten PDF-documenten. Om deze documenten te kunnen lezen, dient u de Adobe® Reader geïnstalleerd te hebben, die u kunt downloaden op: www.adobe.com